BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Viết Các Loại
1 Ruột Bút Chì Artline Ek-Ml-5Hb Cái 0 Ruột Bút Chì Artline Ek-Ml-5Hb
2 Ruột Bút Chì Gold Cái 8,000 Ruột Bút Chì Gold
3 Ruột Bút Chì Monami 0.5 Mm Cái 10,000 Ruột Bút Chì Monami 0.5 Mm
4 Ruột Bút Chì Monami 0.7 Mm Hộp 16,000 Ruột Bút Chì Monami 0.7 Mm
5 Ruột Bút Chì Sdi 0.5 Hộp 8,000 Ruột Bút Chì Sdi 0.5
6 Ruột Bút Chì Sdi 0.7 Cái 6,000 Ruột Bút Chì Sdi 0.7
7 Ruột Bút Nhũ Bạc Cái 1,500 Ruột Bút Nhũ Bạc
8 Ruột Bút Parker Cái 40,000 Ruột Bút Parker
9 Ruột Bút Xoá Kéo Plus Cái 16,000 Ruột Bút Xoá Kéo Plus
10 Ruột Chì Vàng YoYo 0.5mm Cái 8,000 Ruột Chì Vàng YoYo 0.5mm
11 Ruột Chì Gstar Đen 0.5 Cái 4,000 Ruột Chì Gstar Đen 0.5
12 Ruột Chì Kim - 0.5Mm/2B Deli 7003 Cái 13,000 Ruột Chì Kim - 0.5Mm/2B Deli 7003
13 Ruột Chì Kim - 0.7Mm/2B Deli 7004 Cái 8,000 Ruột Chì Kim - 0.7Mm/2B Deli 7004