BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Máy
1 Bút 918 cái 0 [26096] Bút 918
2 Bút Luyện Máy Chữ Ft-18 cái 0 [26097] Bút Luyện Máy Chữ Ft-18
3 Bút Máy Bizner Biz-01 cái 0 [26098] Bút Máy Bizner Biz-01
4 Bút Máy Ft01/Do Plus - Hộp 1 Cây cái 0 [26099] Bút Máy Ft01/Do Plus - Hộp 1 Cây
5 Bút Máy Ft-011 Xanh Bizner (1 Hộp = 1 Cây) cái 0 [26100] Bút Máy Ft-011 Xanh Bizner (1 Hộp = 1 Cây)
6 Bút Máy Ft-015 Hộp 10/T400 cái 27,000 [26101] Bút Máy Ft-015 Hộp 10/T400
7 Bút Máy Ft02 Plus cái 65,000 [26102] Bút Máy Ft02 Plus
8 Bút Máy Ft-02/Do Plus Hộp 1 cái 0 [26103] Bút Máy Ft-02/Do Plus Hộp 1
9 Bút Máy Ft030 cái 85,000 [26104] Bút Máy Ft030
10 Bút Máy Ft-04/Do Hộp 01 cái 23,000 [26105] Bút Máy Ft-04/Do Hộp 01
11 Bút Máy Ftc- 03 cái 0 [26106] Bút Máy Ftc- 03
12 Bút Máy Ftc-05/Mi cái 0 [26107] Bút Máy Ftc-05/Mi
13 Bút Máy Ftc-06/Mi Ống Mực Hộp 10 cái 0 [26108] Bút Máy Ftc-06/Mi Ống Mực Hộp 10