BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Máy
1 Bút 918 Cây 0 Bút 918
2 Bút Luyện Máy Chữ Ft-18 Cây 0 Bút Luyện Máy Chữ Ft-18
3 Bút Máy Bizner Biz-01 Cây 0 Bút Máy Bizner Biz-01
4 Bút Máy Ft01/Do Plus - Hộp 1 Cây Cây 0 Bút Máy Ft01/Do Plus - Hộp 1 Cây
5 Bút Máy Ft-011 Xanh Bizner (1 Hộp = 1 Cây) Cây 0 Bút Máy Ft-011 Xanh Bizner (1 Hộp = 1 Cây)
6 Bút Máy Ft-015 Hộp 10/T400 Cây 27,000 Bút Máy Ft-015 Hộp 10/T400
7 Bút Máy Ft02 Plus Cây 65,000 Bút Máy Ft02 Plus
8 Bút Máy Ft-02/Do Plus Hộp 1 Cây 0 Bút Máy Ft-02/Do Plus Hộp 1
9 Bút Máy Ft030 Cây 85,000 Bút Máy Ft030
10 Bút Máy Ft-04/Do Hộp 01 Cây 23,000 Bút Máy Ft-04/Do Hộp 01
11 Bút Máy Ftc- 03 Cây 0 Bút Máy Ftc- 03
12 Bút Máy Ftc-05/Mi Cây 0 Bút Máy Ftc-05/Mi
13 Bút Máy Ftc-06/Mi Ống Mực Hộp 10 Cây 0 Bút Máy Ftc-06/Mi Ống Mực Hộp 10