BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Màu Nước
1 Bút Màu Nước - 12 Màu Deli - 7065 Cốc 0 [26074] Bút Màu Nước - 12 Màu Deli - 7065
2 Bút Màu Nước - 18 Màu Deli - 7066 Cốc 38,500 [26075] Bút Màu Nước - 18 Màu Deli - 7066
3 Bút Màu Nước - 24 Màu Deli - 7067 cái 49,500 [26076] Bút Màu Nước - 24 Màu Deli - 7067
4 Bút Màu Nước - 36 Màu Deli - 7068 cái 66,000 [26077] Bút Màu Nước - 36 Màu Deli - 7068
5 Bút Màu Nước Deli E37171 Hộp 27,000 [56121] Bút Màu Nước Deli E37171
6 Bút Màu Nước Deli E7062 Hộp 38,000 [55773] Bút Màu Nước Deli E7062
7 Bút Màu Nước Deli E7063 Hộp 56,000 [26082] Bút Màu Nước Deli E7063
8 Bút Màu Nước Deli E7064 cái 0 [26083] Bút Màu Nước Deli E7064
9 Bút Màu Nước Deli EC10000 cái 14,000 [26087] Bút Màu Nước Deli EC10000
10 Bút Màu Nước Deli EC10010 cái 22,470 [26089] Bút Màu Nước Deli EC10010
11 Bút Màu Nước Stix Artline Etx-F cái 0 [26093] Bút Màu Nước Stix Artline Etx-F
12 Bút Màu Nước Supreme Artline Epf-F cái 0 [26094] Bút Màu Nước Supreme Artline Epf-F
13 Bút Màu Nước Deli EC10924 Hộp 74,000 [55855] Bút Màu Nước Deli EC10924