BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Màu Nhựa
1 Bút Màu Tô Lineplus Power-Line 3300 cái 0 [26065] Bút Màu Tô Lineplus Power-Line 3300
2 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-02/Do cái 11,000 [26066] Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-02/Do
3 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-04 cái 0 [26067] Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-04
4 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-C05/Do cái 13,000 [26068] Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-C05/Do
5 Bút Nhựa Màu Thiên Long TL PCR 04 12 Màu cái 0 [26069] Bút Nhựa Màu Thiên Long TL PCR 04 12 Màu
6 Bút Nhựa Pcr C05/Do cái 0 [26070] Bút Nhựa Pcr C05/Do
7 Bút Tô Màu Lineplus BruSHworks130 cái 0 [26071] Bút Tô Màu Lineplus BruSHworks130
8 Bút Tô Màu Lineplus Col-2000M cái 0 [26072] Bút Tô Màu Lineplus Col-2000M
9 Bút Tô Màu Lineplus Power-Line 3400 cái 0 [26073] Bút Tô Màu Lineplus Power-Line 3400