BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Màu Nhựa
1 Bút Màu Tô Lineplus Power-Line 3300 Cây 0 Bút Màu Tô Lineplus Power-Line 3300
2 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-02/Do Cây 11,000 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-02/Do
3 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-04 Cây 0 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-04
4 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-C05/Do Cây 13,000 Bút Nhựa Màu Thiên Long Pcr-C05/Do
5 Bút Nhựa Màu Thiên Long TL PCR 04 12 Màu Cây 0 Bút Nhựa Màu Thiên Long TL PCR 04 12 Màu
6 Bút Nhựa Pcr C05/Do Cây 0 Bút Nhựa Pcr C05/Do
7 Bút Tô Màu Lineplus BruSHworks130 Cây 0 Bút Tô Màu Lineplus BruSHworks130
8 Bút Tô Màu Lineplus Col-2000M Cây 0 Bút Tô Màu Lineplus Col-2000M
9 Bút Tô Màu Lineplus Power-Line 3400 Cây 0 Bút Tô Màu Lineplus Power-Line 3400