BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Lông Bảng, Lông Dầu, Lông Kim
1 Bút Ghi Cd/Ohp Lineplus - 2500 cái 0 [25851] Bút Ghi Cd/Ohp Lineplus - 2500
2 Bút Ghi Đĩa Cd Marker Box H-51 1X3 cái 0 [25852] Bút Ghi Đĩa Cd Marker Box H-51 1X3
3 Bút Ghi Đĩa Cd Marker H-52-Black cái 0 [25853] Bút Ghi Đĩa Cd Marker H-52-Black
4 Bút Kẻ Mảnh Lineplus Power-Line3200 cái 0 [25855] Bút Kẻ Mảnh Lineplus Power-Line3200
5 Bút Kim Loại 2 Đầu Ngòi Lineplus Mtl- 4000 cái 0 [25856] Bút Kim Loại 2 Đầu Ngòi Lineplus Mtl- 4000
6 Bút Kim Pilot V5 cái 0 [25857] Bút Kim Pilot V5
7 Bút Lông 12 Màu Bến Nghé Cp04 cái 0 [25858] Bút Lông 12 Màu Bến Nghé Cp04
8 Bút Lông 12 Màu Cp-012 Queen cái 0 [25859] Bút Lông 12 Màu Cp-012 Queen
9 Bút Lông Bảng 2 Đầu 1 Màu Horse Twin White Board Blue cái 0 [25862] Bút Lông Bảng 2 Đầu 1 Màu Horse Twin White Board Blue
10 Bút Lông Bảng Bến Nghé Wb - 01 Đen cái 8,000 [8935024531167de] Bút Lông Bảng Bến Nghé Wb - 01 Đen product.origin(6,)
11 Bút Lông Bảng Bến Nghé Wb - 01 Đỏ cái 7,000 [25864] Bút Lông Bảng Bến Nghé Wb - 01 Đỏ
12 Bút Lông Bảng Bến Nghé Wb - 01 Xanh cái 16,000 [8935024531167xd] Bút Lông Bảng Bến Nghé Wb - 01 Xanh product.origin(6,)
13 Bút Lông Bảng Fo Wb - 02 Xanh cái 6,000 [25866] Bút Lông Bảng Fo Wb - 02 Xanh