BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Kỹ Thuật
1 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Lớn Ek-236 cái 0 [25829] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Lớn Ek-236
2 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Lớn Ek-237 cái 0 [25830] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Lớn Ek-237
3 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Lớn Ek-238 0.8 cái 0 [25831] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Lớn Ek-238 0.8
4 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Nhỏ Ek-2305 cái 0 [25832] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Nhỏ Ek-2305
5 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Nhỏ 0.1 Ek-231 ĐEN cái 30,000 [25833] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Nhỏ 0.1 Ek-231 ĐEN
6 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Nhỏ 0.2 Ek-232 ĐEN cái 30,000 [25834] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Nhỏ 0.2 Ek-232 ĐEN
7 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Trung Bình 0.3 Ek - 233 ĐEN cái 30,000 [25835] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Trung Bình 0.3 Ek - 233 ĐEN
8 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Trung Bình Ek - 234 cái 0 [25836] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Trung Bình Ek - 234
9 Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Trung Bình 0.5 Ek - 235 ĐEN cái 30,000 [25837] Bút Kĩ Thuật Chống Lem Nét Trung Bình 0.5 Ek - 235 ĐEN
10 Bút Uni Pin 04 Xanh cái 0 [25838] Bút Uni Pin 04 Xanh