BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Gel
1 Bút Zero 0.38 Đen Cây 8,500 Bút Zero 0.38 Đen
2 Bút Zero 0.38 Đỏ Cây 0 Bút Zero 0.38 Đỏ
3 Bút Zero 0.38 Tím Cây 11,000 Bút Zero 0.38 Tím
4 Bút Zero 0.38 Xanh Cây 9,000 Bút Zero 0.38 Xanh
5 Bút Gel 012 Tím Cây 4,500 Bút Gel 012 Tím
6 Bút Gel 012 Xanh (1 Hộp = 20 Cây) Cây 4,200 Bút Gel 012 Xanh (1 Hộp = 20 Cây)
7 Bút Gel 022Tím Cây 0 Bút Gel 022Tím
8 Bút Gel 04 Dreame Đỏ Cây 0 Bút Gel 04 Dreame Đỏ
9 Bút Gel 04 Dreame Tím Cây 5,400 Bút Gel 04 Dreame Tím
10 Bút Gel 04 Dreame Xanh Cây 7,000 Bút Gel 04 Dreame Xanh
11 Bút Gel Artline Egb - 1700 Cây 0 Bút Gel Artline Egb - 1700
12 Bút Gel B-03 Hi Master Đen Cây 9,000 Bút Gel B-03 Hi Master Đen
13 Bút Gel B-03 Hi Master Đỏ Cây 8,000 Bút Gel B-03 Hi Master Đỏ