BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Gel
1 Bút Zero 0.38 Đen Dong A cái 8,500 [25702] Bút Zero 0.38 Đen Dong A
2 Bút Zero 0.38 Đỏ Dong A cái 0 [25703] Bút Zero 0.38 Đỏ Dong A
3 Bút Zero 0.38 Tím Dong A cái 11,000 [25704] Bút Zero 0.38 Tím Dong A
4 Bút Zero 0.38 Xanh Dong A cái 9,000 [25705] Bút Zero 0.38 Xanh Dong A
5 Bút Gel 012 Tím Thiên Long cái 6,000 [8935001853589] Bút Gel 012 Tím Thiên Long product.origin(6,)
6 Bút Gel 012 Xanh (1 Hộp = 20 Cây) Thiên Long cái 4,200 [25707] Bút Gel 012 Xanh (1 Hộp = 20 Cây) Thiên Long
7 Bút Gel 022 Tím Thiên Long cái 0 [25708] Bút Gel 022 Tím Thiên Long
8 Bút Gel 04 Dreame Đỏ Thiên Long cái 7,000 [25709] Bút Gel 04 Dreame Đỏ Thiên Long
9 Bút Gel 04 Dream Me Tím Thiên Long cái 7,000 [8935001853343] Bút Gel 04 Dream Me Tím Thiên Long product.origin(6,)
10 Bút Gel 04 Dreame Xanh cái 7,000 [8935001850120] Bút Gel 04 Dreame Xanh product.origin(6,)
11 Bút Gel Artline Egb - 1700 cái 0 [25712] Bút Gel Artline Egb - 1700
12 Bút GEL-B03 hộp 10 Hi Master Đen Thiên Long cái 9,000 [8935001853213] Bút GEL-B03 hộp 10 Hi Master Đen Thiên Long
13 Bút GEL-B03 hộp 10 Hi Master Đỏ Thiên Long cái 8,000 [8935001853206] Bút GEL-B03 hộp 10 Hi Master Đỏ Thiên Long