BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Gel
1 Bút Zero 0.38 Đen Dong A Cây 8,500 [25702] Bút Zero 0.38 Đen Dong A
2 Bút Zero 0.38 Đỏ Dong A Cây 0 [25703] Bút Zero 0.38 Đỏ Dong A
3 Bút Zero 0.38 Tím Dong A Cây 11,000 [25704] Bút Zero 0.38 Tím Dong A
4 Bút Zero 0.38 Xanh Dong A Cây 9,000 [25705] Bút Zero 0.38 Xanh Dong A
5 Bút Gel 012 Tím Thiên Long Cây 6,000 [8935001853589] Bút Gel 012 Tím Thiên Long
6 Bút Gel 012 Xanh (1 Hộp = 20 Cây) Thiên Long Cây 4,200 [25707] Bút Gel 012 Xanh (1 Hộp = 20 Cây) Thiên Long
7 Bút Gel 022 Tím Thiên Long Cây 0 [25708] Bút Gel 022 Tím Thiên Long
8 Bút Gel 04 Dreame Đỏ Thiên Long Cây 7,000 [25709] Bút Gel 04 Dreame Đỏ Thiên Long
9 Bút Gel 04 Dream Me Tím Thiên Long Cây 7,000 [8935001853343] Bút Gel 04 Dream Me Tím Thiên Long product.origin(6,)
10 Bút Gel 04 Dreame Xanh Cây 7,000 [8935001850120] Bút Gel 04 Dreame Xanh
11 Bút Gel Artline Egb - 1700 Cây 0 [25712] Bút Gel Artline Egb - 1700
12 Bút Gel B-03 Hi Master Đen Thiên Long Cây 9,000 [8935001853213] Bút Gel B-03 Hi Master Đen Thiên Long
13 Bút Gel B-03 Hi Master Đỏ Thiên Long Cây 8,000 [8935001853206] Bút Gel B-03 Hi Master Đỏ Thiên Long