BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Dạ Quang
1 Bút 2 Đầu Dạ Quang Lineplus Hi-4000 Cây 0 Bút 2 Đầu Dạ Quang Lineplus Hi-4000
2 Bút Đánh Dấu Deli EC10400 Cây 0 Bút Đánh Dấu Deli EC10400
3 Bút Đánh Dấu Dòng E37232 Cây 0 Bút Đánh Dấu Dòng E37232
4 Bút Đánh Dấu Dòng Deli Es600-C Cam Cây 7,000 Bút Đánh Dấu Dòng Deli Es600-C Cam
5 Bút Đánh Dấu Dòng Es621 Cây 11,000 Bút Đánh Dấu Dòng Es621
6 Bút Đánh Dấu Dòng Es622 Cây 0 Bút Đánh Dấu Dòng Es622
7 Bút Dấu Dòng - Cam Deli 600-C Cây 0 Bút Dấu Dòng - Cam Deli 600-C
8 Bút Dấu Dòng Deli S621 Cam Cây 6,090 Bút Dấu Dòng Deli S621 Cam
9 Bút Dấu Dòng Deli S621 Hồng Cây 5,800 Bút Dấu Dòng Deli S621 Hồng
10 Bút Dấu Dòng Deli S621 Vàng Chanh Cây 6,300 Bút Dấu Dòng Deli S621 Vàng Chanh
11 Bút Dấu Dòng Deli S621 Xanh Lá Cây 5,800 Bút Dấu Dòng Deli S621 Xanh Lá
12 Bút Dấu Dòng E33211 Cây 0 Bút Dấu Dòng E33211
13 Bút Dấu Dòng Eu35040 Cây 0 Bút Dấu Dòng Eu35040