BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Dạ Quang
1 Bút 2 Đầu Dạ Quang Lineplus Hi-4000 Cây 0 [25619] Bút 2 Đầu Dạ Quang Lineplus Hi-4000
2 Bút Đánh Dấu Deli EC10400 Cây 0 [25620] Bút Đánh Dấu Deli EC10400
3 Bút Đánh Dấu Dòng E37232 Cây 0 [25622] Bút Đánh Dấu Dòng E37232
4 Bút Đánh Dấu Dòng Deli Es600-C Cam Cây 9,000 [6921734950970] Bút Đánh Dấu Dòng Deli Es600-C Cam product.origin(6,)
5 Bút Đánh Dấu Dòng Es622 Deli Cây 0 [25625] Bút Đánh Dấu Dòng Es622 Deli
6 Bút Dấu Dòng - Cam Deli 600-C Cây 0 [25626] Bút Dấu Dòng - Cam Deli 600-C
7 Bút Dấu Dòng Deli S621 Cam Cây 9,000 [6921734926487] Bút Dấu Dòng Deli S621 Cam product.origin(6,)
8 Bút Dấu Dòng Deli S621 Hồng Cây 9,000 [6921734926463] Bút Dấu Dòng Deli S621 Hồng product.origin(6,)
9 Bút Dấu Dòng Deli S621 Vàng Chanh Cây 9,000 [6921734951380] Bút Dấu Dòng Deli S621 Vàng Chanh product.origin(6,)
10 Bút Dấu Dòng Deli S621 Xanh Lá Cây 9,000 [6921734926500] Bút Dấu Dòng Deli S621 Xanh Lá product.origin(6,)
11 Bút Dấu Dòng E33211 Deli Cây 0 [25631] Bút Dấu Dòng E33211 Deli
12 Bút Dấu Dòng Eu35040 Deli Cây 0 [25632] Bút Dấu Dòng Eu35040 Deli
13 Bút Dấu Dòng Eu35050 Deli Cây 0 [25633] Bút Dấu Dòng Eu35050 Deli