BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Dạ Quang
1 Bút 2 Đầu Dạ Quang Lineplus Hi-4000 Cây 0 [25619] Bút 2 Đầu Dạ Quang Lineplus Hi-4000
2 Bút Đánh Dấu Deli EC10400 Cây 0 [25620] Bút Đánh Dấu Deli EC10400
3 Bút Đánh Dấu Dòng E37232 Cây 0 [25622] Bút Đánh Dấu Dòng E37232
4 Bút Đánh Dấu Dòng Deli Es600-C Cam Cây 7,000 [25623] Bút Đánh Dấu Dòng Deli Es600-C Cam
5 Bút Đánh Dấu Dòng Es621 Deli Cây 11,000 [25624] Bút Đánh Dấu Dòng Es621 Deli
6 Bút Đánh Dấu Dòng Es622 Deli Cây 0 [25625] Bút Đánh Dấu Dòng Es622 Deli
7 Bút Dấu Dòng - Cam Deli 600-C Cây 0 [25626] Bút Dấu Dòng - Cam Deli 600-C
8 Bút Dấu Dòng Deli S621 Cam Cây 6,090 [25627] Bút Dấu Dòng Deli S621 Cam
9 Bút Dấu Dòng Deli S621 Hồng Cây 5,800 [25628] Bút Dấu Dòng Deli S621 Hồng
10 Bút Dấu Dòng Deli S621 Vàng Chanh Cây 6,300 [25629] Bút Dấu Dòng Deli S621 Vàng Chanh
11 Bút Dấu Dòng Deli S621 Xanh Lá Cây 5,800 [25630] Bút Dấu Dòng Deli S621 Xanh Lá
12 Bút Dấu Dòng E33211 Deli Cây 0 [25631] Bút Dấu Dòng E33211 Deli
13 Bút Dấu Dòng Eu35040 Deli Cây 0 [25632] Bút Dấu Dòng Eu35040 Deli