BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Chuyên Dụng
1 Bút Tạo Kiểu Chữ Lineplus Cal-2500 cái 0 [25613] Bút Tạo Kiểu Chữ Lineplus Cal-2500
2 Bút Thử Điện Cao Áp (220Kv) Sew 278Hp cái 0 [25614] Bút Thử Điện Cao Áp (220Kv) Sew 278Hp
3 Bút Thử Điện Cao Áp Không Tiếp Xúc (132Kv) Sew 273Hp cái 0 [25615] Bút Thử Điện Cao Áp Không Tiếp Xúc (132Kv) Sew 273Hp
4 Bút Thử Điện Stanley 66-119 cái 0 [25616] Bút Thử Điện Stanley 66-119
5 Bút Thử Điện Trung Thế (24Kv) Sew 276Hd cái 0 [25617] Bút Thử Điện Trung Thế (24Kv) Sew 276Hd
6 Bút Trình Chiếu Laser Logitech R400 cái 0 [25618] Bút Trình Chiếu Laser Logitech R400
7 Bút Uniball Um 153S Xanh (1H=12 Cây) cái 54,000 [56250] Bút Uniball Um 153S Xanh (1H=12 Cây)