BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Chuyên Dụng
1 Bút Tạo Kiểu Chữ Lineplus Cal-2500 Cây 0 Bút Tạo Kiểu Chữ Lineplus Cal-2500
2 Bút Thử Điện Cao Áp (220Kv) Sew 278Hp Cây 0 Bút Thử Điện Cao Áp (220Kv) Sew 278Hp
3 Bút Thử Điện Cao Áp Không Tiếp Xúc (132Kv) Sew 273Hp Cây 0 Bút Thử Điện Cao Áp Không Tiếp Xúc (132Kv) Sew 273Hp
4 Bút Thử Điện Stanley 66-119 Cây 0 Bút Thử Điện Stanley 66-119
5 Bút Thử Điện Trung Thế (24Kv) Sew 276Hd Cây 0 Bút Thử Điện Trung Thế (24Kv) Sew 276Hd
6 Bút Trình Chiếu Laser Logitech R400 Cây 0 Bút Trình Chiếu Laser Logitech R400
7 Bút Uniball Um 153S Xanh (1H=12 Cây) Cây 54,000 Bút Uniball Um 153S Xanh (1H=12 Cây)