BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Chì, Ruột Chì
1 Ruột Bút Chì Artline Ek-Ml-5Hb Cái 0 [19031] Ruột Bút Chì Artline Ek-Ml-5Hb
2 Ruột Bút Chì Gold Cái 8,000 [8934578030726] Ruột Bút Chì Gold
3 Ruột Bút Chì Monami 0.5 Mm Cái 0 [734484605313] Ruột Bút Chì Monami 0.5 Mm product.origin(6,)
4 Ruột Bút Chì Monami 0.7 Mm Hộp 0 [1507020294337] Ruột Bút Chì Monami 0.7 Mm
5 Ruột Bút Chì Sdi 0.5 Hộp 0 [56097] Ruột Bút Chì Sdi 0.5
6 Ruột Bút Chì Sdi 0.7 Cái 6,000 [19036] Ruột Bút Chì Sdi 0.7
7 Ruột Bút Xoá Kéo Plus Cái 16,000 [19039] Ruột Bút Xoá Kéo Plus
8 Ruột Chì Vàng YoYo 0.5mm Cái 5,000 [8934578029067] Ruột Chì Vàng YoYo 0.5mm product.origin(6,)
9 Ruột Chì Gstar Đen 0.5 Cái 4,000 [8936122451135] Ruột Chì Gstar Đen 0.5 product.origin(6,)
10 Ruột Chì Kim - 0.5Mm/2B Deli E7003 Cái 8,000 [6921734970039] Ruột Chì Kim - 0.5Mm/2B Deli E7003 product.origin(6,)
11 Ruột Chì Kim - 0.7Mm/2B Deli E7004 Cái 8,000 [6921734970046] Ruột Chì Kim - 0.7Mm/2B Deli E7004 product.origin(6,)
12 Ruột Chì Kim 0.5Mm Deli U67200 Ống 6,000 [19044] Ruột Chì Kim 0.5Mm Deli U67200
13 Ruột Chì Kim Steadtler 250 05 - Rc001 Cái 0 [19045] Ruột Chì Kim Steadtler 250 05 - Rc001