BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Chì, Ruột Chì
1 Ruột Bút Chì Artline Ek-Ml-5Hb Cái 0 Ruột Bút Chì Artline Ek-Ml-5Hb
2 Ruột Bút Chì Gold Cái 8,000 Ruột Bút Chì Gold
3 Ruột Bút Chì Monami 0.5 Mm Cái 10,000 Ruột Bút Chì Monami 0.5 Mm
4 Ruột Bút Chì Monami 0.7 Mm Hộp 16,000 Ruột Bút Chì Monami 0.7 Mm
5 Ruột Bút Xoá Kéo Plus Cái 16,000 Ruột Bút Xoá Kéo Plus
6 Ruột Chì Vàng YoYo 0.5mm Cái 8,000 Ruột Chì Vàng YoYo 0.5mm
7 Ruột Chì Gstar Đen 0.5 Cái 4,000 Ruột Chì Gstar Đen 0.5
8 Ruột Chì Kim - 0.5Mm/2B Deli 7003 Cái 13,000 Ruột Chì Kim - 0.5Mm/2B Deli 7003
9 Ruột Chì Kim - 0.7Mm/2B Deli 7004 Cái 8,000 Ruột Chì Kim - 0.7Mm/2B Deli 7004
10 Ruột Chì Kim 0.5Mm Deli U67200 Ống 6,000 Ruột Chì Kim 0.5Mm Deli U67200
11 Ruột Chì Kim Steadtler 250 05 - Rc001 Cái 0 Ruột Chì Kim Steadtler 250 05 - Rc001
12 Ruột Chì Kim Uni - Rc002 Cái 0 Ruột Chì Kim Uni - Rc002
13 Ruột Chì Monami 0.5mm 2B Cái 10,000 Ruột Chì Monami 0.5mm 2B