BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bô - Nắp
1 Bô Đại Màu Có Nắp Cái 0 Bô Đại Màu Có Nắp
2 Bô Đại Siêu Có Nắp Cái 0 Bô Đại Siêu Có Nắp
3 Bô Trẻ Siêu Không Nắp Cái 0 Bô Trẻ Siêu Không Nắp
4 Bô Trung Cái 0 Bô Trung
5 Bộ Vệ Sinh Laptop Cái 65,000 Bộ Vệ Sinh Laptop