BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bô - Nắp
1 Bô Đại Màu Có Nắp cái 0 [23104] Bô Đại Màu Có Nắp
2 Bô Đại Siêu Có Nắp cái 0 [23105] Bô Đại Siêu Có Nắp
3 Bô Trẻ Siêu Không Nắp Vĩ Hưng cái 0 [23106] Bô Trẻ Siêu Không Nắp Vĩ Hưng
4 Bô Trung cái 0 [23107] Bô Trung
5 Bộ Vệ Sinh Laptop cái 65,000 [23108] Bộ Vệ Sinh Laptop