BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Trà Sứ
1 Bộ Ấm Trà Sứ Minh Châu Cái 0 [6184] Bộ Ấm Trà Sứ Minh Châu
2 Bộ Bình Trà Bộ 0 [6185] Bộ Bình Trà