BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Nhựa Đựng Nước
1 Bình Đựng Nước Matsu 500Ml Cái 0 Bình Đựng Nước Matsu 500Ml
2 Bình Đựng Nước Rửa Tay (Lắp Lên Tường) Cái 0 Bình Đựng Nước Rửa Tay (Lắp Lên Tường)
3 Bình Đựng Nước Rửa Tay Xinza Cái 200,000 Bình Đựng Nước Rửa Tay Xinza
4 Bình H2O 700Ml Cái 0 Bình H2O 700Ml
5 Bình H2O 750Ml Cái 0 Bình H2O 750Ml
6 Bình Lọ H2O 1L Cái 0 Bình Lọ H2O 1L
7 Bình Lọc Nước 15L - H023 Cái 0 Bình Lọc Nước 15L - H023
8 Bình Lọc Nước 15L - H024 Cái 0 Bình Lọc Nước 15L - H024
9 Bình Lọc Nước 15L - H027 Cái 0 Bình Lọc Nước 15L - H027
10 Bình Lọc Nước 22L - H026 Cái 0 Bình Lọc Nước 22L - H026
11 Bình Lọc Nước 25L - H028 Cái 0 Bình Lọc Nước 25L - H028
12 Bình Nước Matsu 1L Cái 0 Bình Nước Matsu 1L
13 Bình Nước Matsu 1L No.228 Cái 0 Bình Nước Matsu 1L No.228