BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Đá
1 Bình Đá 12 Lít No.782 Cái 0 Bình Đá 12 Lít No.782
2 Bình Đá 12L Có Vòi 228 Cái 0 Bình Đá 12L Có Vòi 228
3 Bình Đá 14 Lít No.112 Cái 0 Bình Đá 14 Lít No.112
4 Bình Đá 18 Lít No.113 Cái 0 Bình Đá 18 Lít No.113
5 Bình Đá 22 Lít No.114 Cái 0 Bình Đá 22 Lít No.114
6 Bình Đá 3 Lít No.778 Cái 0 Bình Đá 3 Lít No.778
7 Bình Đá 5 Lít No.0130 Cái 0 Bình Đá 5 Lít No.0130
8 Bình Đá 6 Lít No.779 Cái 0 Bình Đá 6 Lít No.779
9 Bình Đá 7 Lít No.780 Cái 0 Bình Đá 7 Lít No.780
10 Bình Đá 9 Lít No.131 Cái 0 Bình Đá 9 Lít No.131
11 Bình Đá Hibox 10L Có Vòi Cái 0 Bình Đá Hibox 10L Có Vòi
12 Bình Đá Hibox Có Quai Xách 1.6L Cái 0 Bình Đá Hibox Có Quai Xách 1.6L
13 Bình Đá Hibox Có Quai Xách 2L Cái 0 Bình Đá Hibox Có Quai Xách 2L