BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Chữa Cháy Foam
1 Bình Chữa Cháy Foam 50 Lít Bình 3,520,000 [4687] Bình Chữa Cháy Foam 50 Lít
2 Bình Chữa Cháy Foam 9L Có Bột Bình 460,000 [4689] Bình Chữa Cháy Foam 9L Có Bột
3 Bình Chữa Cháy Mini 500Ml Bình 0 [4690] Bình Chữa Cháy Mini 500Ml
4 Bình Chữa Cháy Mini Foam 400Ml Bình 0 [4691] Bình Chữa Cháy Mini Foam 400Ml
5 Bình Chữa Cháy Mini Loại 1Kg Bình 130,000 [4692] Bình Chữa Cháy Mini Loại 1Kg