BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bình Chữa Cháy CO2
1 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 Bình 0 [4681] Bình Chữa Cháy Bằng Co2
2 Bình Chữa Cháy Bằng CO2 24Kg Bình 0 [4682] Bình Chữa Cháy Bằng CO2 24Kg
3 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg Bình 410,000 [8934578028147] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg
4 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg Mt3 Bình 385,000 [4684] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 3Kg Mt3
5 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg Bình 650,000 [8934578028156] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg
6 Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg Mt5 Bình 505,000 [4686] Bình Chữa Cháy Bằng Co2 5Kg Mt5