BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Biển Báo Các Loại
1 Biển Báo Chú Ý Trơn Trượt Cái 85,000 Biển Báo Chú Ý Trơn Trượt
2 Biển Báo Không Nội Dung Cái 60,000 Biển Báo Không Nội Dung
3 Biển Báo Khu Vực Đang Thi Công Cái 0 Biển Báo Khu Vực Đang Thi Công
4 Biển Báo Sàn Ướt Cái 0 Biển Báo Sàn Ướt