BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bia Uống
1 Bia Heineiken Thùng 430,000 Bia Heineiken
2 Bia Tiger Thùng 0 Bia Tiger