BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Trình Ký
1 Bìa Trình Ký A4 Trong Cái 0 [18907] Bìa Trình Ký A4 Trong
2 Bìa Trình Ký A5 Trong Cái 0 [18908] Bìa Trình Ký A5 Trong
3 Bìa Trình Ký A6 Trong Cái 0 [18909] Bìa Trình Ký A6 Trong
4 Bìa Trình Ký 2 Mặt (Xanh+Đen) Deli W5545 Cái 97,000 [6921734955456] Bìa Trình Ký 2 Mặt (Xanh+Đen) Deli W5545
5 Bìa Trình Ký A4 (Trong) No.188 Xukiva Cái 29,000 [8938502848276] Bìa Trình Ký A4 (Trong) No.188 Xukiva
6 Bìa Trình Ký A4 Dẻo Cái 0 [18912] Bìa Trình Ký A4 Dẻo
7 Bìa Trình Ký A5 (Trong) 189 Cái 0 [18914] Bìa Trình Ký A5 (Trong) 189
8 Bìa Trình Ký A5 Dẻo Cái 0 [18915] Bìa Trình Ký A5 Dẻo
9 Bìa Trình Ký A5 Mica Cái 20,000 [8934578029270] Bìa Trình Ký A5 Mica product.origin(6,)
10 Bìa Trình Ký A6 Dẻo Cái 0 [18917] Bìa Trình Ký A6 Dẻo
11 Bìa Trình Ký Bến Nghé Tk-08 Cái 0 [18918] Bìa Trình Ký Bến Nghé Tk-08
12 Bìa Trình Ký Data King Nhựa Đôi Đỏ Cái 0 [18919] Bìa Trình Ký Data King Nhựa Đôi Đỏ
13 Bìa Trình Ký Data King Nhựa Đôi Xanh Dương Cái 0 [18920] Bìa Trình Ký Data King Nhựa Đôi Xanh Dương