BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Trình Ký
1 Bìa Trình Kí A4 Trong Cái 0 Bìa Trình Kí A4 Trong
2 Bìa Trình Kí A5 Trong Cái 0 Bìa Trình Kí A5 Trong
3 Bìa Trình Kí A6 Trong Cái 0 Bìa Trình Kí A6 Trong
4 Bìa Trình Ký 2 Mặt (Xanh+Đen) Deli 5545 Cái 72,000 Bìa Trình Ký 2 Mặt (Xanh+Đen) Deli 5545
5 Bìa Trình Ký A4 (Trong) No.188 Xukiwa Cái 29,000 Bìa Trình Ký A4 (Trong) No.188 Xukiwa
6 Bìa Trình Ký A4 Dẻo Cái 0 Bìa Trình Ký A4 Dẻo
7 Bìa Trình Ký A5 Cái 0 Bìa Trình Ký A5
8 Bìa Trình Ký A5 (Trong) 189 Cái 0 Bìa Trình Ký A5 (Trong) 189
9 Bìa Trình Ký A5 Dẻo Cái 0 Bìa Trình Ký A5 Dẻo
10 Bìa Trình Ký A5 Mica Cái 22,000 Bìa Trình Ký A5 Mica
11 Bìa Trình Ký A6 Dẻo Cái 0 Bìa Trình Ký A6 Dẻo
12 Bìa Trình Ký Bến Nghé Tk-08 Cái 0 Bìa Trình Ký Bến Nghé Tk-08
13 Bìa Trình Ký Data King Nhựa Đôi Đỏ Cái 0 Bìa Trình Ký Data King Nhựa Đôi Đỏ