BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Treo
1 Bìa Thối Tiền cái 0 [18896] Bìa Thối Tiền
2 Bìa Treo cái 16,335 [18897] Bìa Treo
3 Bìa Treo Mt Cam cái 0 [18898] Bìa Treo Mt Cam
4 Bìa Treo Mt Đỏ cái 15,000 [18899] Bìa Treo Mt Đỏ
5 Bìa Treo Mt Dương cái 0 [18900] Bìa Treo Mt Dương
6 Bìa Treo Mt Lá cái 15,000 [18901] Bìa Treo Mt Lá
7 Bìa Treo Mt Vàng cái 0 [18902] Bìa Treo Mt Vàng
8 Bìa Treo Suremark Cam cái 0 [18903] Bìa Treo Suremark Cam
9 Bìa Treo Suremark Đỏ cái 0 [18904] Bìa Treo Suremark Đỏ
10 Bìa Treo Suremark Dương cái 0 [18905] Bìa Treo Suremark Dương
11 Bìa Treo Unicorn Dương cái 0 [18906] Bìa Treo Unicorn Dương
12 Bìa Treo Suremark Vàng cái 0 [56409] Bìa Treo Suremark Vàng
13 Bìa Treo Suremark Lá cái 0 [56410] Bìa Treo Suremark Lá