BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Treo
1 Bìa Thối Tiền Cái 0 Bìa Thối Tiền
2 Bìa Treo Cái 16,335 Bìa Treo
3 Bìa Treo Mt Cam Cái 0 Bìa Treo Mt Cam
4 Bìa Treo Mt Đỏ Cái 15,000 Bìa Treo Mt Đỏ
5 Bìa Treo Mt Dương Cái 12,000 Bìa Treo Mt Dương
6 Bìa Treo Mt Lá Cái 15,000 Bìa Treo Mt Lá
7 Bìa Treo Mt Vàng Cái 12,000 Bìa Treo Mt Vàng
8 Bìa Treo Suremark Cam Cái 0 Bìa Treo Suremark Cam
9 Bìa Treo Suremark Đỏ Cái 0 Bìa Treo Suremark Đỏ
10 Bìa Treo Suremark Dương Cái 0 Bìa Treo Suremark Dương
11 Bìa Treo Unicon Dương Cái 0 Bìa Treo Unicon Dương
12 Bìa Treo Suremark Vàng Cái 0 Bìa Treo Suremark Vàng
13 Bìa Treo Suremark Lá Cái 0 Bìa Treo Suremark Lá