BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Nhẫn, Bìa Kẹp
1 Bìa 1 Kẹp A4 Cái 0 [8934578017576] Bìa 1 Kẹp A4
2 Bìa 1 Lò Xo A4 Cái 0 [18784] Bìa 1 Lò Xo A4
3 Bìa 2 Kẹp A4 Cái 0 [18785] Bìa 2 Kẹp A4
4 Bìa 2 Kẹp F4 Cái 0 [18786] Bìa 2 Kẹp F4
5 Bìa 2 Kẹp Kingstar Ngang Dọc Khổ F Màu Đỏ Cái 0 [18787] Bìa 2 Kẹp Kingstar Ngang Dọc Khổ F Màu Đỏ
6 Bìa 2 Kẹp Kingstar Ngang Dọc Khổ F Màu Xanh Cái 0 [18788] Bìa 2 Kẹp Kingstar Ngang Dọc Khổ F Màu Xanh
7 Bìa 2 Kẹp Long Định A4 Cái 18,000 [18789] Bìa 2 Kẹp Long Định A4
8 Bìa 2 Kẹp Long Định F4 Cái 0 [18790] Bìa 2 Kẹp Long Định F4
9 Bìa 2 Lò Xo Cf045 Cái 23,000 [18791] Bìa 2 Lò Xo Cf045
10 Bìa 2 Lò Xo Khổ A Cái 0 [18792] Bìa 2 Lò Xo Khổ A
11 Bìa 2 Lò Xo Kingstar Ngang Dọc F/C (Ks-C312F) Cái 0 [18793] Bìa 2 Lò Xo Kingstar Ngang Dọc F/C (Ks-C312F)
12 Bìa Kẹp A4 Thiên Long Fo-Cf01 (1 Dài, 1 Ngắn) Cái 36,000 [18794] Bìa Kẹp A4 Thiên Long Fo-Cf01 (1 Dài, 1 Ngắn)
13 Bìa Kẹp A4 Thiên Long Fo-Cf02 (1 Ngắn) Cái 26,000 [18795] Bìa Kẹp A4 Thiên Long Fo-Cf02 (1 Ngắn)