BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Lỗ
1 Bìa Lỗ (320G) Xấp 40,000 Bìa Lỗ (320G)
2 Bìa Lỗ 303A-380G Xấp 40,000 Bìa Lỗ 303A-380G
3 Bìa Lỗ (400G) Xấp 42,000 Bìa Lỗ (400G)
4 Bìa Lỗ (500G) (1T=40X) Xấp 36,000 Bìa Lỗ (500G) (1T=40X)
5 Bìa Lỗ (Xanh Nhám) Xấp 0 Bìa Lỗ (Xanh Nhám)
6 Bìa Lỗ Dày - 0.07Mm 92-372A Plus Xấp 12,000 Bìa Lỗ Dày - 0.07Mm 92-372A Plus
7 Bìa Lỗ Dày (460G) Xấp 380,000 Bìa Lỗ Dày (460G)
8 Bìa Lỗ Double Xấp 38,000 Bìa Lỗ Double
9 Bìa Lỗ F4 Xấp 95,000 Bìa Lỗ F4
10 Bìa Lỗ Hộp Cô Gái Xấp 0 Bìa Lỗ Hộp Cô Gái
11 Bìa Lỗ Hộp Surermark Xấp 110,000 Bìa Lỗ Hộp Surermark
12 Bìa Lỗ Hộp Unitalk Xấp 90,000 Bìa Lỗ Hộp Unitalk
13 Bìa Lỗ Kingstar (KS -110A) Xấp 100,000 Bìa Lỗ Kingstar (KS -110A)