BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Lỗ
1 Bìa Lỗ (320G) Xấp 32,000 [89345780294014201019488] Bìa Lỗ (320G) product.origin(6,)
2 Bìa Lỗ 303A-380G Xấp 38,000 [8936124390135] Bìa Lỗ 303A-380G
3 Bìa Lỗ (400G) Xấp 38,000 [89345780176824201019487] Bìa Lỗ (400G) product.origin(6,)
4 Bìa Lỗ (500G) (1T=40X) Xấp 36,000 [48553] Bìa Lỗ (500G) (1T=40X)
5 Bìa Lỗ (Xanh Nhám) Xấp 0 [48554] Bìa Lỗ (Xanh Nhám)
6 Bìa Lỗ Dày - 0.07Mm 92-372A Plus Xấp 12,000 [48555] Bìa Lỗ Dày - 0.07Mm 92-372A Plus
7 Bìa Lỗ Dày (460G) Xấp 42,000 [89345780306834201019487] Bìa Lỗ Dày (460G)
8 Bìa Lỗ Double Xấp 20,000 [8858741719192] Bìa Lỗ Double
9 Bìa Lỗ F4 Xấp 95,000 [48558] Bìa Lỗ F4
10 Bìa Lỗ Hộp Cô Gái Xấp 0 [48559] Bìa Lỗ Hộp Cô Gái
11 Bìa Lỗ Hộp Surermark Xấp 110,000 [8934578029429] Bìa Lỗ Hộp Surermark product.origin(6,)
12 Bìa Lỗ Hộp Unitalk Xấp 50,000 [8934578029377] Bìa Lỗ Hộp Unitalk
13 Bìa Lỗ Kingstar (KS -110A) Xấp 100,000 [48562] Bìa Lỗ Kingstar (KS -110A)