BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Lá, Bìa Cây
1 Bìa 10 Lá Kingjim 186-10Gsv Cái 30,000 Bìa 10 Lá Kingjim 186-10Gsv
2 Bìa 10 Lá Kingjim 236-10Gsv Cái 0 Bìa 10 Lá Kingjim 236-10Gsv
3 Bìa 20 Lá Kingjim 136-20Gsv Cái 38,000 Bìa 20 Lá Kingjim 136-20Gsv
4 Bìa 20 Lá Kingjim 186-20Gsv Cái 37,000 Bìa 20 Lá Kingjim 186-20Gsv
5 Bìa 20 Lá Kingjim 236-20Gsv Cái 0 Bìa 20 Lá Kingjim 236-20Gsv
6 Bìa 40 Lá Kingjim 136-40Gsv Cái 47,000 Bìa 40 Lá Kingjim 136-40Gsv
7 Bìa 40 Lá Kingjim 186-40Gsv Cái 0 Bìa 40 Lá Kingjim 186-40Gsv
8 Bìa 40 Lá Kingjim 236-40Gsv Cái 0 Bìa 40 Lá Kingjim 236-40Gsv
9 Bìa 40 Lá Plus 321 Xanh Dương Cái 0 Bìa 40 Lá Plus 321 Xanh Dương
10 Bìa 60 Lá Kingjim 136-60Gsv Cái 55,000 Bìa 60 Lá Kingjim 136-60Gsv
11 Bìa 60 Lá Kingjim 186-60Gsv Cái 0 Bìa 60 Lá Kingjim 186-60Gsv
12 Bìa 60 Lá Kingjim 186-60Gsv New Cái 0 Bìa 60 Lá Kingjim 186-60Gsv New
13 Bìa 60 Lá Kingjim 236-60Gsv Cái 0 Bìa 60 Lá Kingjim 236-60Gsv