BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Kiếng
1 Bìa Kiếng A3 1.5 Xấp 135,000 [18674] Bìa Kiếng A3 1.5
2 Bìa Kiếng A4 1.5 Xấp 55,000 [55739] Bìa Kiếng A4 1.5
3 Bìa Kiếng A4 2.0 Xấp 80,000 [55738] Bìa Kiếng A4 2.0
4 Bìa Kiếng A4 1.2 Xấp 55,000 [55703] Bìa Kiếng A4 1.2
5 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.2 Xấp 84,000 [56160] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.2
6 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.5 Xấp 65,000 [56161] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.5
7 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.2 Xấp 113,000 [56162] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.2
8 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.5 Xấp 100,000 [56204] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.5