BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Kiếng
1 Bìa Kiếng A3 1.5 Xấp 135,000 [8934578032812] Bìa Kiếng A3 1.5 product.origin(6,)
2 Bìa Kiếng A4 1.5 Xấp 55,000 [8934578032821] Bìa Kiếng A4 1.5 product.origin(6,)
3 Bìa Kiếng A4 2.0 Xấp 80,000 [55738] Bìa Kiếng A4 2.0
4 Bìa Kiếng A4 1.2 Xấp 55,000 [8934578032803] Bìa Kiếng A4 1.2 product.origin(6,)
5 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.2 Xấp 55,000 [8934578017716] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.2
6 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.5 Xấp 55,000 [8934578017725] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.5
7 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.2 Xấp 113,000 [56162] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.2
8 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.5 Xấp 100,000 [8934578017734] Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.5