BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Kiếng
1 Bìa Kiếng A3 1.5 Xấp 190,000 Bìa Kiếng A3 1.5
2 Bìa Kiếng A4 1.5 Xấp 125,000 Bìa Kiếng A4 1.5
3 Bìa Kiếng A4 2.0 Xấp 137,500 Bìa Kiếng A4 2.0
4 Bìa Kiếng A4 1.2 Xấp 92,000 Bìa Kiếng A4 1.2
5 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.2 Xấp 84,000 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.2
6 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.5 Xấp 65,000 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A4 1.5
7 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.2 Xấp 113,000 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.2
8 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.5 Xấp 100,000 Bìa Kiếng Chịu Nhiệt A3 1.5