BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Khóa Kéo
1 Bìa Đựng Bài Kiểm Tra A5 Có Khóa Kéo Cái 0 [18669] Bìa Đựng Bài Kiểm Tra A5 Có Khóa Kéo
2 Bìa Khóa Kéo A4 Cái 7,000 [18670] Bìa Khóa Kéo A4
3 Bìa Khóa Kéo A5 Cái 4,000 [18671] Bìa Khóa Kéo A5
4 Bìa Khóa Kéo F4 Cái 0 [18672] Bìa Khóa Kéo F4
5 Túi zip A4 Deli- EZ70102 Cái 6,100 [19389] Túi zip A4 Deli- EZ70102
6 Túi zip A4 DELI- Ez70202 Cái 30,000 [6935205325150] Túi zip A4 DELI- Ez70202 product.origin(6,)
7 Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli 5588 Cái 12,000 [6921734986924] Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli 5588
8 Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli 5589 Cái 5,500 [19410] Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli 5589
9 Túi Zip A5 Deli - 5885 Cái 0 [19412] Túi Zip A5 Deli - 5885
10 Túi lưới hoa A5 Deli 5990-02 Cây 0 [56383] Túi lưới hoa A5 Deli 5990-02
11 Túi lưới hoa A5 Deli 5992-02 Cây 18,000 [56384] Túi lưới hoa A5 Deli 5992-02