BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Khóa Kéo
1 Bìa Đựng Bài Kiểm Tra A5 Có Khóa Kéo Cái 0 Bìa Đựng Bài Kiểm Tra A5 Có Khóa Kéo
2 Bìa Khóa Kéo A4 Cái 7,000 Bìa Khóa Kéo A4
3 Bìa Khóa Kéo A5 Cái 4,000 Bìa Khóa Kéo A5
4 Bìa Khóa Kéo F4 Cái 0 Bìa Khóa Kéo F4
5 Túi zip A4 Deli- EZ70102 Cái 6,100 Túi zip A4 Deli- EZ70102
6 Túi zip A5 Deli- Ez70202 Cái 20,230 Túi zip A5 Deli- Ez70202
7 Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli - 5588 Cái 10,000 Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli - 5588
8 Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli - 5589 Cái 5,500 Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli - 5589
9 Túi Zip A5 Deli - 5885 Cái 0 Túi Zip A5 Deli - 5885
10 Túi lưới hoa A4 Deli 5990-02 Chiếc 0 Túi lưới hoa A4 Deli 5990-02
11 Túi lưới hoa A5 Deli 5992-02 Chiếc 0 Túi lưới hoa A5 Deli 5992-02