BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa, Kẹp Acco
1 Bìa Acco Giấy Có Kẹp A4-S/021N Plus (180Tờ) Hồng Cái 10,000 Bìa Acco Giấy Có Kẹp A4-S/021N Plus (180Tờ) Hồng
2 Bìa Acco Giấy Không Kẹp A4-E/061If Plus Cái 9,000 Bìa Acco Giấy Không Kẹp A4-E/061If Plus
3 Bìa Acco Nhựa Plus Đỏ Cái 9,500 Bìa Acco Nhựa Plus Đỏ
4 Bìa Acco Nhựa Plus Dương Cái 9,500 Bìa Acco Nhựa Plus Dương
5 Bìa Acco Nhựa Plus Lá Cái 9,500 Bìa Acco Nhựa Plus Lá
6 Bìa Acco Nhựa Plus Tím Cái 0 Bìa Acco Nhựa Plus Tím
7 Bìa Acco Nhựa Plus Xám Cái 0 Bìa Acco Nhựa Plus Xám
8 Bìa Acco Nhựa Thiên Long Cái 7,000 Bìa Acco Nhựa Thiên Long
9 Bìa Accod Giấy Có Kẹp A4 - S021N(180 Tờ) Xanh Lá Cái 12,000 Bìa Accod Giấy Có Kẹp A4 - S021N(180 Tờ) Xanh Lá
10 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-095 Dương Cái 8,000 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-095 Dương
11 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-096 Lá Cái 9,000 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-096 Lá
12 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-097 Vàng Cái 8,000 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-097 Vàng
13 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-098 Hồng Cái 9,000 Bìa Accod Giấy Không Kẹp Plus V-098 Hồng