BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Ép Plastic
1 Bìa Ép Plastic (Ép Thẻ Xe) 60 Mix Xấp 45,000 [48439] Bìa Ép Plastic (Ép Thẻ Xe) 60 Mix
2 Bìa Ép Plastic 100 A4 Xấp 148,000 [6927972110039] Bìa Ép Plastic 100 A4 product.origin(6,)
3 Bìa Ép Plastic 125 A3 Xấp 365,000 [48442] Bìa Ép Plastic 125 A3
4 Bìa Ép Plastic 125 A4 Xấp 180,000 [48443] Bìa Ép Plastic 125 A4
5 Bìa Ép Plastic 150 A4 Xấp 270,000 [48444] Bìa Ép Plastic 150 A4
6 Bìa Ép Plastic 160Mic A3 Xấp 0 [48445] Bìa Ép Plastic 160Mic A3
7 Bìa Ép Plastic 160Mic A4 Xấp 0 [48446] Bìa Ép Plastic 160Mic A4
8 Bìa Ép Plastic 37 A3 Xấp 107,000 [48447] Bìa Ép Plastic 37 A3
9 Bìa Ép Plastic 37 Mic Khổ A6 (10X15) Xấp 0 [48448] Bìa Ép Plastic 37 Mic Khổ A6 (10X15)
10 Bìa Ép Plastic 40 A3 Xấp 155,000 [48449] Bìa Ép Plastic 40 A3
11 Bìa Ép Plastic 40 A4 (KO HỘP) Xấp 75,000 [6924589662432] Bìa Ép Plastic 40 A4 (KO HỘP)
12 Bìa Ép Plastic 40Mic A4 Xấp 70,000 [48451] Bìa Ép Plastic 40Mic A4
13 Bìa Ép Plastic 60 A3 Xấp 225,000 [48452] Bìa Ép Plastic 60 A3