BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Ép Plastic
1 Bìa Ép Plastic (Ép Thẻ Xe) 60 Mix Xấp 45,000 Bìa Ép Plastic (Ép Thẻ Xe) 60 Mix
2 Bìa Ép Plastic 100 A4 Xấp 185,000 Bìa Ép Plastic 100 A4
3 Bìa Ép Plastic 125 A3 Xấp 365,000 Bìa Ép Plastic 125 A3
4 Bìa Ép Plastic 125 A4 Xấp 180,000 Bìa Ép Plastic 125 A4
5 Bìa Ép Plastic 150 A4 Xấp 270,000 Bìa Ép Plastic 150 A4
6 Bìa Ép Plastic 160Mic A3 Xấp 0 Bìa Ép Plastic 160Mic A3
7 Bìa Ép Plastic 160Mic A4 Xấp 0 Bìa Ép Plastic 160Mic A4
8 Bìa Ép Plastic 37 A3 Xấp 107,000 Bìa Ép Plastic 37 A3
9 Bìa Ép Plastic 37 Mic Khổ A6 (10X15) Xấp 0 Bìa Ép Plastic 37 Mic Khổ A6 (10X15)
10 Bìa Ép Plastic 40 A3 Xấp 185,000 Bìa Ép Plastic 40 A3
11 Bìa Ép Plastic 40 A4 (KO HỘP) Xấp 75,000 Bìa Ép Plastic 40 A4 (KO HỘP)
12 Bìa Ép Plastic 40Mic A4 Xấp 70,000 Bìa Ép Plastic 40Mic A4
13 Bìa Ép Plastic 60 A3 Xấp 225,000 Bìa Ép Plastic 60 A3