BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Dây
1 Bìa 3 Dây 10F Giấy Cái 10,000 [18605] Bìa 3 Dây 10F Giấy
2 Bìa 3 Dây 10F Giấy Thái Dương Cái 8,000 [18606] Bìa 3 Dây 10F Giấy Thái Dương
3 Bìa 3 Dây 10F Si Cái 15,000 [8934578029155] Bìa 3 Dây 10F Si product.origin(6,)
4 Bìa 3 Dây 15F Giấy Cái 12,000 [18608] Bìa 3 Dây 15F Giấy
5 Bìa 3 Dây 15F Si Cái 18,000 [8934578029164] Bìa 3 Dây 15F Si product.origin(6,)
6 Bìa 3 Dây 20F Giấy Cái 14,000 [18610] Bìa 3 Dây 20F Giấy
7 Bìa 3 Dây 20F Si Cái 26,000 [8934578029173] Bìa 3 Dây 20F Si product.origin(6,)
8 Bìa 3 Dây 7F Giấy Cái 8,000 [18612] Bìa 3 Dây 7F Giấy
9 Bìa 3 Dây 7F Giấy Tấn Hồng Cái 7,000 [18613] Bìa 3 Dây 7F Giấy Tấn Hồng
10 Bìa 3 Dây 7F Si Cái 12,000 [18614] Bìa 3 Dây 7F Si
11 Bìa Cột 3 Dây A4 Cái 0 [18617] Bìa Cột 3 Dây A4
12 Bìa Cột Dây F4 Cái 7,000 [8934578038135] Bìa Cột Dây F4
13 Bìa Cột Dây Simili Cái 18,000 [18619] Bìa Cột Dây Simili