BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Dây
1 Bìa 3 Dây 10F Giấy Cái 30,000 Bìa 3 Dây 10F Giấy
2 Bìa 3 Dây 10F Giấy Tấn Hồng Cái 8,000 Bìa 3 Dây 10F Giấy Tấn Hồng
3 Bìa 3 Dây 10F Si Cái 22,000 Bìa 3 Dây 10F Si
4 Bìa 3 Dây 15F Giấy Cái 12,000 Bìa 3 Dây 15F Giấy
5 Bìa 3 Dây 15F Si Cái 18,000 Bìa 3 Dây 15F Si
6 Bìa 3 Dây 20F Giấy Cái 15,000 Bìa 3 Dây 20F Giấy
7 Bìa 3 Dây 20F Si Cái 26,000 Bìa 3 Dây 20F Si
8 Bìa 3 Dây 7F Giấy Cái 11,000 Bìa 3 Dây 7F Giấy
9 Bìa 3 Dây 7F Giấy Tấn Hồng Cái 7,000 Bìa 3 Dây 7F Giấy Tấn Hồng
10 Bìa 3 Dây 7F Si Cái 32,000 Bìa 3 Dây 7F Si
11 Bìa Cột 3 Dây A4 Cái 0 Bìa Cột 3 Dây A4
12 Bìa Cột Dây F4 Cái 20,000 Bìa Cột Dây F4
13 Bìa Cột Dây Simili Cái 18,000 Bìa Cột Dây Simili