BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Còng
1 Bìa Còng Nhẫn 2.5 Plus Cái 22,000 Bìa Còng Nhẫn 2.5 Plus
2 Bìa Còng Nhẫn 2.5F Đen Cái 0 Bìa Còng Nhẫn 2.5F Đen
3 Bìa Còng Nhẫn 2.5F King Jim 612 Gsv Cái 0 Bìa Còng Nhẫn 2.5F King Jim 612 Gsv
4 Bìa Còng Nhẫn 2F Plus Vàng Cái 0 Bìa Còng Nhẫn 2F Plus Vàng
5 Bìa Còng Nhẫn 3.5 F Kingstar Cái 40,000 Bìa Còng Nhẫn 3.5 F Kingstar
6 Bìa Còng Nhẫn 3.5F King Jim 692 Cái 40,000 Bìa Còng Nhẫn 3.5F King Jim 692
7 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Kingstar Cái 38,000 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Kingstar
8 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Plus Xanh Đậm Cái 35,000 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Plus Xanh Đậm
9 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Thiên Long Cái 30,000 Bìa Còng Nhẫn 3.5F Thiên Long
10 Bìa Còng Nhẫn 3.5F LD Màu Đỏ Cái 37,000 Bìa Còng Nhẫn 3.5F LD Màu Đỏ
11 Bìa Còng Nhẫn Kingjim 621T Cái 35,000 Bìa Còng Nhẫn Kingjim 621T
12 Bìa Còng Nhẫn King Jim 611 Gsv 19Mm Cái 0 Bìa Còng Nhẫn King Jim 611 Gsv 19Mm
13 Bìa Còng Nhẫn Kingjim A4 25Mm 612Gsv Cái 0 Bìa Còng Nhẫn Kingjim A4 25Mm 612Gsv