BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Bao Các Loại
1 Bìa Bao Sách Cái 2,000 [24216] Bìa Bao Sách
2 Bìa Bao Sách (Hình Con Nai) Cái 1,500 [24217] Bìa Bao Sách (Hình Con Nai)
3 Bìa Bao Sách Thiên Long TP-BC01 Túi 10 Cái 900 [24218] Bìa Bao Sách Thiên Long TP-BC01 Túi 10
4 Bìa Bao Tập Bc-04 Không In Thiên Long Cái 0 [24219] Bìa Bao Tập Bc-04 Không In Thiên Long
5 Bìa Bao Tập (Hình Con Nai) Cái 2,000 [24220] Bìa Bao Tập (Hình Con Nai)
6 Bìa Bao Sách KHỔ 26.7 (ANH VĂN) Cái 1,000 [24221] Bìa Bao Sách KHỔ 26.7 (ANH VĂN)
7 Bìa Bao Tập Đỏ Cái 1,900 [24222] Bìa Bao Tập Đỏ
8 Bìa Bao Tập Xanh Dương Cái 400 [24223] Bìa Bao Tập Xanh Dương
9 Bìa Bao Tập Giấy Láng (1 XẤP = 20 TỜ) Cái 1,000 [24224] Bìa Bao Tập Giấy Láng (1 XẤP = 20 TỜ)
10 Bìa Bao Tập Hồng Cái 1,900 [24225] Bìa Bao Tập Hồng
11 Bìa Bao Tập Kiếng (3) Cái 1,500 [24226] Bìa Bao Tập Kiếng (3)
12 Bìa Bao Tập Lá Cái 400 [24227] Bìa Bao Tập Lá
13 Bìa Bao Tập TP-NBC01 TÚI 10 Thiên Long Cái 720 [24228] Bìa Bao Tập TP-NBC01 TÚI 10 Thiên Long