BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bìa Bao Các Loại
1 Bìa Bao Sách Cái 2,000 Bìa Bao Sách
2 Bìa Bao Sách (Hình Con Nai) Cái 1,500 Bìa Bao Sách (Hình Con Nai)
3 Bìa Bao Sách Thiên Long TP-BC01 Túi 10 Cái 900 Bìa Bao Sách Thiên Long TP-BC01 Túi 10
4 Bìa Bao Tập Bc-04 Không In Thiên Long Cái 0 Bìa Bao Tập Bc-04 Không In Thiên Long
5 Bìa Bao Tập (Hình Con Nai) Cái 2,000 Bìa Bao Tập (Hình Con Nai)
6 Bìa Bao Sách KHỔ 26.7 (ANH VĂN) Cái 1,000 Bìa Bao Sách KHỔ 26.7 (ANH VĂN)
7 Bìa Bao Tập Đỏ Cái 1,900 Bìa Bao Tập Đỏ
8 Bìa Bao Tập Xanh Dương Cái 400 Bìa Bao Tập Xanh Dương
9 Bìa Bao Tập Giấy Láng (1 XẤP = 20 TỜ) Cái 1,000 Bìa Bao Tập Giấy Láng (1 XẤP = 20 TỜ)
10 Bìa Bao Tập Hồng Cái 1,900 Bìa Bao Tập Hồng
11 Bìa Bao Tập Kiếng (3) Cái 1,500 Bìa Bao Tập Kiếng (3)
12 Bìa Bao Tập Lá Cái 400 Bìa Bao Tập Lá
13 Bìa Bao Tập TP-NBC01 TÚI 10 Cái 720 Bìa Bao Tập TP-NBC01 TÚI 10