BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bao Thư
1 Bao Thư 11*17 Cái 0 Bao Thư 11*17
2 Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Phải Cái 500 Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Phải
3 Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Trái Cái 600 Bao Thư 12 * 22 Cửa Sổ Trái
4 Bao Thư 25X15Cm Giấy Ford Định Lượng 150Gr Cái 0 Bao Thư 25X15Cm Giấy Ford Định Lượng 150Gr
5 Bao Thư A4 In Cái 0 Bao Thư A4 In
6 Bao Thư A4 Vàng Cái 1,000 Bao Thư A4 Vàng
7 Bao Thư A5 In Cái 0 Bao Thư A5 In
8 Bao Thư Bưu Điện (Có Keo) Cái 12,000 Bao Thư Bưu Điện (Có Keo)
9 Bao Thư Bưu Điện (Thường) Cái 400 Bao Thư Bưu Điện (Thường)
10 Bao Thư Bưu Điện (Thường) 9.5X18 Cái 350 Bao Thư Bưu Điện (Thường) 9.5X18
11 Bao Thư Có Hình Kiểu Cái 0 Bao Thư Có Hình Kiểu
12 Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 17.8X25.4(1 Lốc= 5 Cái) Xấp 16,000 Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 17.8X25.4(1 Lốc= 5 Cái)
13 Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 22.9X32.4 (1 Lốc= 5 Cái) Xấp 27,500 Bao Thư Cột Dây Keo Thấm Nước 22.9X32.4 (1 Lốc= 5 Cái)