BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bao Tay Ngón
1 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam Bịch 100,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam
2 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam (Tốt) Bịch 85,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam (Tốt)
3 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Đen) Bịch 100,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Đen)
4 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Xanh) Bịch 120,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Xanh)
5 Bao Tay Tiện Dụng Co.op Select Hộp 0 Bao Tay Tiện Dụng Co.op Select