BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Viết Phấn
1 Bảng Đen Viết Phấn 1*1.4 Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1*1.4
2 Bảng Đen Viết Phấn 1*1.6 Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1*1.6
3 Bảng Đen Viết Phấn 1*1.8 Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1*1.8
4 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*1.4M Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*1.4M
5 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*1.5 Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*1.5
6 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*2.2M Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*2.2M
7 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*2.4M Cái 1,300,000 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*2.4M
8 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*2M Cái 0 Bảng Đen Viết Phấn 1.2*2M
9 Bảng Kẻ Ô Ly Viết Phấn 1.2X2.0M Cái 0 Bảng Kẻ Ô Ly Viết Phấn 1.2X2.0M
10 Bảng Viết Phấn Từ Xanh 1.2 X 2.4M Cái 0 Bảng Viết Phấn Từ Xanh 1.2 X 2.4M
11 Bảng Xanh 2 Mặt 4 Ô Ly 20.5X33 Cái 0 Bảng Xanh 2 Mặt 4 Ô Ly 20.5X33
12 Phấn Trắng Viết Bảng (Hi Chalk) 100 Viên Hộp 35,000 Phấn Trắng Viết Bảng (Hi Chalk) 100 Viên