BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Viết Phấn
1 Bảng Đen Viết Phấn 1x1.4 Cái 0 [5877] Bảng Đen Viết Phấn 1x1.4
2 Bảng Đen Viết Phấn 1x1.6 Cái 0 [5878] Bảng Đen Viết Phấn 1x1.6
3 Bảng Đen Viết Phấn 1x1.8 Cái 0 [5879] Bảng Đen Viết Phấn 1x1.8
4 Bảng Đen Viết Phấn 1.2x1.4M Cái 0 [5880] Bảng Đen Viết Phấn 1.2x1.4M
5 Bảng Đen Viết Phấn 1.2x1.5 Cái 0 [5881] Bảng Đen Viết Phấn 1.2x1.5
6 Bảng Đen Viết Phấn 1.2x2.2M Cái 0 [5882] Bảng Đen Viết Phấn 1.2x2.2M
7 Bảng Đen Viết Phấn 1.2x2.4M Cái 1,300,000 [5883] Bảng Đen Viết Phấn 1.2x2.4M
8 Bảng Đen Viết Phấn 1.2x2M Cái 0 [5884] Bảng Đen Viết Phấn 1.2x2M
9 Bảng Kẻ Ô Ly Viết Phấn 1.2X2.0M Cái 0 [5885] Bảng Kẻ Ô Ly Viết Phấn 1.2X2.0M
10 Bảng Viết Phấn Từ Xanh 1.2 X 2.4M Cái 0 [5886] Bảng Viết Phấn Từ Xanh 1.2 X 2.4M
11 Bảng Xanh 2 Mặt 4 Ô Ly 20.5X33 Cái 0 [5887] Bảng Xanh 2 Mặt 4 Ô Ly 20.5X33
12 Phấn Trắng Viết Bảng (Hi Chalk) 100 Viên Hộp 35,000 [56265] Phấn Trắng Viết Bảng (Hi Chalk) 100 Viên