BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Viết Bút Lông
1 Bảng Trắng Hai Mặt 0.8X1.2M Cái 600,000 Bảng Trắng Hai Mặt 0.8X1.2M
2 Bảng Trắng Hai Mặt 0.9X1.2M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 0.9X1.2M
3 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X1.5M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X1.5M
4 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X1.6M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X1.6M
5 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X1.8M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X1.8M
6 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.0M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.0M
7 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.2M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.2M
8 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.4M Cái 0 Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.4M