BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Trang Trí
1 Băng Trang Trí Deco RuSH - 6Mm X 6M Plus Cái 0 [19249] Băng Trang Trí Deco RuSH - 6Mm X 6M Plus
2 Băng Trang Trí Petit Birthday- 6Mm X 3M Plus Cái 0 [19250] Băng Trang Trí Petit Birthday- 6Mm X 3M Plus
3 Băng Trang Trí Petit Heart - 6Mm X 3M Plus Cái 0 [19251] Băng Trang Trí Petit Heart - 6Mm X 3M Plus