BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Thông Báo
1 Bảng Lồng Kính 1*1.5M Có Mái Che Cái 0 Bảng Lồng Kính 1*1.5M Có Mái Che
2 Bảng Lồng Kính 2 Mặt 1.2 *2.4M Có Mái Che (1M Từ Xanh, 1M Nỉ Dương) Cái 0 Bảng Lồng Kính 2 Mặt 1.2 *2.4M Có Mái Che (1M Từ Xanh, 1M Nỉ Dương)
3 Bảng Lồng Kính 0.995*1.54M (ko khóa) Cái 2,300,000 Bảng Lồng Kính 0.995*1.54M (ko khóa)
4 Bảng Lồng Kính 0.97*1.735M (ko khóa) Cái 2,550,000 Bảng Lồng Kính 0.97*1.735M (ko khóa)
5 Bảng Lồng Kính 0.609*0.642M (có khóa + 1 cửa) Cái 600,000 Bảng Lồng Kính 0.609*0.642M (có khóa + 1 cửa)