BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Tên, Dây Đeo
1 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Cứng Bộ 4,000 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Cứng
2 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Dẻo Bộ 6,000 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Dẻo
3 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Đứng Bộ 0 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Đứng
4 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Ngang Bộ 0 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Ngang
5 Dây Đeo Bảng Tên Thun kẹp Đỏ Cái 0 Dây Đeo Bảng Tên Thun kẹp Đỏ
6 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Cứng Cái 0 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Cứng
7 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Cứng Cái 0 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Cứng
8 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Dẻo Cái 4,000 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Dẻo
9 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Dẻo Cái 5,000 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Dẻo
10 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Deli Cái 0 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Deli
11 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Deli Cái 0 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Deli
12 Dây Đeo Bảng Tên Kẹp Đỏ Cái 1,500 Dây Đeo Bảng Tên Kẹp Đỏ
13 Dây Đeo Bảng Tên lụa Kẹp Xanh Cái 2,500 Dây Đeo Bảng Tên lụa Kẹp Xanh