BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Tên, Dây Đeo
1 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Cứng Bộ 4,000 [4973] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Cứng
2 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Dẻo Bộ 6,000 [4974] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Dẻo
3 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Đứng Bộ 0 [4975] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Đứng
4 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Ngang Bộ 0 [4976] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên(Deli) Ngang
5 Dây Đeo Bảng Tên Thun kẹp Đỏ Cái 0 [24070] Dây Đeo Bảng Tên Thun kẹp Đỏ
6 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Cứng Cái 0 [24071] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Cứng
7 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Cứng Cái 0 [24072] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Cứng
8 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Dẻo Cái 4,000 [24073] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Dẻo
9 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Dẻo Cái 5,000 [24074] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Dẻo
10 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Deli Cái 0 [24075] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Đứng Deli
11 Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Deli Cái 0 [24076] Dây Đeo Bảng Tên + Bảng Tên Ngang Deli
12 Dây Đeo Bảng Tên Kẹp Đỏ Cái 1,500 [24077] Dây Đeo Bảng Tên Kẹp Đỏ
13 Dây Đeo Bảng Tên lụa Kẹp Xanh Cái 0 [24078] Dây Đeo Bảng Tên lụa Kẹp Xanh