BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Menu
1 Bảng Mennu Đứng Hai Mặt Jaja 0.55*1.1M Cái 0 Bảng Mennu Đứng Hai Mặt Jaja 0.55*1.1M
2 Bảng Menu Alora 0.61 * 0.94M Cái 0 Bảng Menu Alora 0.61 * 0.94M
3 Bảng Menu Để Bàn 2 Mặt Rita Cái 0 Bảng Menu Để Bàn 2 Mặt Rita
4 Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Mola Cái 0 Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Mola
5 Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Momo Cái 0 Bảng Menu Để Bàn Một Mặt Momo
6 Bảng Menu Để Bàn Nova Cái 0 Bảng Menu Để Bàn Nova
7 Bảng Menu Đen 0.6*0.8M Treo Tường Cái 0 Bảng Menu Đen 0.6*0.8M Treo Tường
8 Bảng Menu Đứng 2 Mặt Jaja 0.6 * 1M Cái 0 Bảng Menu Đứng 2 Mặt Jaja 0.6 * 1M
9 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Alu Cái 0 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Alu
10 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Focus Cái 0 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Focus
11 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala Cái 0 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala
12 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala 0.6*1.2M Cái 0 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Itala 0.6*1.2M
13 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Jaja Cái 0 Bảng Menu Đứng Hai Mặt Jaja