BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Lịch Công Tác
1 Bảng Lịch Công Tác SH1 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH1
2 Bảng Lịch Công Tác SH10 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH10
3 Bảng Lịch Công Tác SH11 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH11
4 Bảng Lịch Công Tác SH2 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH2
5 Bảng Lịch Công Tác SH3 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH3
6 Bảng Lịch Công Tác SH4 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH4
7 Bảng Lịch Công Tác SH5 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH5
8 Bảng Lịch Công Tác SH6 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH6
9 Bảng Lịch Công Tác SH7 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH7
10 Bảng Lịch Công Tác SH8 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH8
11 Bảng Lịch Công Tác SH9 Cái 0 Bảng Lịch Công Tác SH9
12 Lịch Để Bàn Cuốn 45,000 Lịch Để Bàn