BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Kính
1 Bảng Kính Cường Lực 0.4*1.4M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 0.4*1.4M
2 Bảng Kính Cường Lực 0.8*1.2M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 0.8*1.2M
3 Bảng Kính Cường Lực 1*1.5M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 1*1.5M
4 Bảng Kính Cường Lực 1.1*1.2M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 1.1*1.2M
5 Bảng Kính Cường Lực 1.2*1.4M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 1.2*1.4M
6 Bảng Kính Cường Lực 1.2*1.6M Cái 2,350,000 Bảng Kính Cường Lực 1.2*1.6M
7 Bảng Kính Cường Lực 2 Lớp 1.2X1.5M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 2 Lớp 1.2X1.5M
8 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1 *1,2M Cái 1,700,000 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1 *1,2M
9 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2*1.5M Cái 2,250,000 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2*1.5M
10 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2*1.8M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2*1.8M
11 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2*2M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực 8 Li 1.2*2M
12 Bảng Kính Cường Lực Đục 10 Li 0.9*1.4M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực Đục 10 Li 0.9*1.4M
13 Bảng Kính Cường Lực Trắng Sữa 1.2*2.4 M Cái 0 Bảng Kính Cường Lực Trắng Sữa 1.2*2.4 M