BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng keo
1 Bộ Cắt Băng Khánh Thành Bộ 0 Bộ Cắt Băng Khánh Thành
2 Băng Dán Norino - 8.4Mm X 8M Plus Cái 0 Băng Dán Norino - 8.4Mm X 8M Plus
3 Băng Dán Norino Beans - 6Mm X 6M Plus Cái 0 Băng Dán Norino Beans - 6Mm X 6M Plus
4 Băng Dính Trong 1Cm Micky Cái 0 Băng Dính Trong 1Cm Micky
5 Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E800 Cái 0 Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E800
6 Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E804 Cái 0 Cắt Băng Dính Cầm Tay Deli- E804
7 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 809 Cái 0 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 809
8 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 810 Cái 36,000 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 810
9 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 819 Cái 0 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli - 819
10 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli- E815A Cái 0 Cắt Băng Dính Để Bàn Deli- E815A
11 Cắt Băng Dính Để Bàn Lớn Deli- E816 Cái 0 Cắt Băng Dính Để Bàn Lớn Deli- E816
12 Cắt Băng Dính Để Bàn Nhỏ Deli - E814A Cái 24,000 Cắt Băng Dính Để Bàn Nhỏ Deli - E814A
13 Cắt Băng Dính Để Bàn Trung Bình Deli- E812 Cái 0 Cắt Băng Dính Để Bàn Trung Bình Deli- E812