BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Xốp
1 Băng Keo Xốp 1.2F 7M Cuộn 0 [26729] Băng Keo Xốp 1.2F 7M
2 Băng Keo Xốp 2 Mặt 1,2F Cuộn 0 [26730] Băng Keo Xốp 2 Mặt 1,2F
3 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Cuộn 9,000 [26731] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F
4 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Đen Cuộn 20,000 [26732] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Đen
5 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Đỏ Cuộn 8,712 [26733] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Đỏ
6 Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Xanh Cuộn 25,000 [26734] Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,4F Xanh
7 Băng Keo Xốp 2 Mặt 4,8F Cuộn 0 [26735] Băng Keo Xốp 2 Mặt 4,8F
8 Băng Keo Xốp 2,4F 7M Cuộn 0 [26736] Băng Keo Xốp 2,4F 7M