BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Văn Phòng
1 Băng Keo Deli - 30672 Cuộn 0 [26722] Băng Keo Deli - 30672
2 Băng Keo Deli Crystal Clear- E30938 Cuộn 0 [26723] Băng Keo Deli Crystal Clear- E30938
3 Băng Keo Deli Super Clear - 31310 Cuộn 0 [26724] Băng Keo Deli Super Clear - 31310
4 Băng Keo Văn Phòng 1.8F 15Y 9M Cuộn 4,000 [26725] Băng Keo Văn Phòng 1.8F 15Y 9M
5 Băng Keo Văn Phòng 1.8F 15Ya 18M Cuộn 3,000 [26726] Băng Keo Văn Phòng 1.8F 15Ya 18M
6 Băng Keo Vp Nhỏ Cuộn 3,000 [26727] Băng Keo Vp Nhỏ
7 Băng Keo Vpp 1F2 * 12 Cuộn Cuộn 1,500 [26728] Băng Keo Vpp 1F2 * 12 Cuộn