BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Văn Phòng
1 Băng Keo Deli - 30672 Cuộn 0 [8934578026909] Băng Keo Deli - 30672
2 Băng Keo Deli Crystal Clear- E30938 Cuộn 0 [8934578026918] Băng Keo Deli Crystal Clear- E30938
3 Băng Keo Deli Super Clear - 31310 Cuộn 0 [8934578026927] Băng Keo Deli Super Clear - 31310
4 Băng Keo Trong Văn Phòng 1.8F 15Y 9M Cuộn 4,000 [26725] Băng Keo Trong Văn Phòng 1.8F 15Y 9M
5 Băng Keo Trong Văn Phòng 1.8F 15Ya 18M Cuộn 3,000 [26726] Băng Keo Trong Văn Phòng 1.8F 15Ya 18M
6 Băng Keo Vpp 1F2 x 12 Cuộn Cuộn 1,500 [26728] Băng Keo Vpp 1F2 x 12 Cuộn