BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Vải
1 Băng Keo Vải 5F 13.5M Cuộn 0 [8934578026389] Băng Keo Vải 5F 13.5M
2 Băng Keo Vải 5F Đỏ Cuộn 21,000 [8934578026398] Băng Keo Vải 5F Đỏ
3 Băng Keo Vải Dương 5F Cuộn 0 [8934578026404] Băng Keo Vải Dương 5F
4 Băng Keo Vải Màu Đen 5F Cuộn 0 [8934578026413] Băng Keo Vải Màu Đen 5F
5 Băng Keo Vải Màu Vàng 5F Cuộn 21,000 [8934578026440] Băng Keo Vải Màu Vàng 5F
6 Băng Keo Vải Màu Xám 5F Cuộn 0 [8934578026459] Băng Keo Vải Màu Xám 5F
7 Băng Keo Vải Xanh Dương 5F Cuộn 17,000 [8934578026477] Băng Keo Vải Xanh Dương 5F
8 Băng Keo Vải Xanh Lá 5F Cuộn 23,000 [8934578026486] Băng Keo Vải Xanh Lá 5F
9 Băng Keo Vải Màu Nâu 5F Cuộn 14,000 [8934578026422] Băng Keo Vải Màu Nâu 5F