BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Trong
1 Băng Dính Trong 1Cm Micky Cái 0 [24031] Băng Dính Trong 1Cm Micky
2 Băng Keo 2F DÀY Cuộn 12,000 [8934578026501] Băng Keo 2F DÀY
3 Băng Keo 6F 100Ya Trong 66M Cuộn 12,000 [8934578026680] Băng Keo 6F 100Ya Trong 66M
4 Băng Keo Trong 1.2F Lõi Lớn 90M Màn Co 45 Cuộn 0 [8934578025812] Băng Keo Trong 1.2F Lõi Lớn 90M Màn Co 45
5 Băng Keo Trong 1.2F 100Ya 65M Cuộn 3,500 [8934578025788] Băng Keo Trong 1.2F 100Ya 65M
6 Băng Keo Trong 10F 100Ya 72M Cuộn 0 [8934578025779] Băng Keo Trong 10F 100Ya 72M
7 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Cuộn 0 [8934578010485] Băng Keo Trong 2.4F 100Ya product.origin(6,)
8 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya 90M Cuộn 7,000 [8934578025821] Băng Keo Trong 2.4F 100Ya 90M
9 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Màn Co 50 Cuộn 0 [8934578025830] Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Màn Co 50
10 Băng Keo Trong 2F Lõi Lớn Cuộn 4,000 [8934578025858] Băng Keo Trong 2F Lõi Lớn
11 Băng Keo Trong 3.5F 80Ya Angel Cuộn 7,000 [8934578025867] Băng Keo Trong 3.5F 80Ya Angel
12 Băng Keo Trong 3F Lõi Lớn Cuộn 11,000 [8934578025876] Băng Keo Trong 3F Lõi Lớn
13 Băng Keo Trong 5F 100Ya Cuộn 0 [8934578018034] Băng Keo Trong 5F 100Ya