BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Trong
1 Băng Dính Trong 1Cm Micky Cái 0 [24031] Băng Dính Trong 1Cm Micky
2 Băng Keo 2F DÀY Cuộn 12,000 [26670] Băng Keo 2F DÀY
3 Băng Keo 6F 100Ya Trong 66M Cuộn 12,000 [26671] Băng Keo 6F 100Ya Trong 66M
4 Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn Cuộn 0 [26672] Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn
5 Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn 90M Màn Co 45 Cuộn 0 [26673] Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn 90M Màn Co 45
6 Băng Keo Trong 1.2F 100Ya 65M Cuộn 3,500 [26674] Băng Keo Trong 1.2F 100Ya 65M
7 Băng Keo Trong 10F 100Ya 72M Cuộn 0 [26675] Băng Keo Trong 10F 100Ya 72M
8 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Cuộn 0 [26676] Băng Keo Trong 2.4F 100Ya
9 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya 90M Cuộn 7,000 [26677] Băng Keo Trong 2.4F 100Ya 90M
10 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Màn Co 50 Cuộn 0 [26678] Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Màn Co 50
11 Băng Keo Trong 2F Lõi Lớn Cuộn 4,000 [26679] Băng Keo Trong 2F Lõi Lớn
12 Băng Keo Trong 3.5F 80Ya Angel Cuộn 7,000 [26680] Băng Keo Trong 3.5F 80Ya Angel
13 Băng Keo Trong 3F Lõi Lớn Cuộn 11,000 [26681] Băng Keo Trong 3F Lõi Lớn