BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Trong
1 Băng Dính Trong 1Cm Micky Cái 0 Băng Dính Trong 1Cm Micky
2 Băng Keo 2F DÀY Cuộn 12,000 Băng Keo 2F DÀY
3 Băng Keo 6F 100Ya Trong 66M Cuộn 12,000 Băng Keo 6F 100Ya Trong 66M
4 Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn Cuộn 5,000 Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn
5 Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn 90M Màn Co 45 Cuộn 0 Băng Keo Trong 1,2F Lõi Lớn 90M Màn Co 45
6 Băng Keo Trong 1.2F 100Ya 65M Cuộn 3,500 Băng Keo Trong 1.2F 100Ya 65M
7 Băng Keo Trong 10F 100Ya 72M Cuộn 0 Băng Keo Trong 10F 100Ya 72M
8 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Cuộn 9,000 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya
9 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya 90M Cuộn 7,000 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya 90M
10 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Màn Co 50 Cuộn 0 Băng Keo Trong 2.4F 100Ya Màn Co 50
11 Băng Keo Trong 2F Lõi Lớn Cuộn 4,000 Băng Keo Trong 2F Lõi Lớn
12 Băng Keo Trong 3.5F 80Ya Angel Cuộn 7,000 Băng Keo Trong 3.5F 80Ya Angel
13 Băng Keo Trong 3F Lõi Lớn Cuộn 11,000 Băng Keo Trong 3F Lõi Lớn