BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Simili
1 Băng Keo Simili 2,5F Đỏ Cuộn 7,000 Băng Keo Simili 2,5F Đỏ
2 Băng Keo Simili 2,5F Dương Cuộn 8,000 Băng Keo Simili 2,5F Dương
3 Băng Keo Simili 2,5F Lá Cuộn 5,000 Băng Keo Simili 2,5F Lá
4 Băng Keo Simili 2,5F Vàng Cuộn 6,000 Băng Keo Simili 2,5F Vàng
5 Băng Keo Simili 3,5F Đỏ Cuộn 10,725 Băng Keo Simili 3,5F Đỏ
6 Băng Keo Simili 3,5F Dương Cuộn 13,000 Băng Keo Simili 3,5F Dương
7 Băng Keo Simili 3,5F Lá Cuộn 11,000 Băng Keo Simili 3,5F Lá
8 Băng Keo Simili 3,5F Vàng Cuộn 10,725 Băng Keo Simili 3,5F Vàng
9 Băng Keo Simili 3.5F Cuộn 8,000 Băng Keo Simili 3.5F
10 Băng Keo Simili 5F Cuộn 10,000 Băng Keo Simili 5F
11 Băng Keo Simili 5F Đỏ Cuộn 13,000 Băng Keo Simili 5F Đỏ
12 Băng Keo Simili 5F Dương Cuộn 100,000 Băng Keo Simili 5F Dương
13 Băng Keo Simili 5F Lá Cuộn 12,000 Băng Keo Simili 5F Lá