BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Màu
1 Băng Keo Màu 2.4F Cam Cuộn 0 Băng Keo Màu 2.4F Cam
2 Băng Keo Màu 2.4F Đỏ Cuộn 8,000 Băng Keo Màu 2.4F Đỏ
3 Băng Keo Màu 2.4F Dương Cuộn 8,000 Băng Keo Màu 2.4F Dương
4 Băng Keo Màu 2.4F Hồng Nhạt Cuộn 0 Băng Keo Màu 2.4F Hồng Nhạt
5 Băng Keo Màu 2.4F Lá Cuộn 8,000 Băng Keo Màu 2.4F Lá
6 Băng Keo Màu 2.4F Trắng Sữa Cuộn 0 Băng Keo Màu 2.4F Trắng Sữa
7 Băng Keo Màu 2.4F Vàng Cuộn 7,500 Băng Keo Màu 2.4F Vàng
8 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Tím Cuộn 10,000 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Tím
9 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Cam Cuộn 10,000 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Cam
10 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đen Cuộn 10,000 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đen
11 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đỏ Cuộn 12,000 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Đỏ
12 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Hồng Cuộn 10,000 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Hồng
13 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Lá Cuộn 12,000 Băng Keo Màu 3.5F 80Ya Lá