BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Lụa
1 Băng Keo Lụa (Cao Su Non) Cuộn 7,000 [26624] Băng Keo Lụa (Cao Su Non)
2 Băng Keo Lụa (Cao Su Non) 100Ya Cuộn 0 [26625] Băng Keo Lụa (Cao Su Non) 100Ya
3 Băng Keo Lụa Điện Đen Lớn Cuộn 0 [26626] Băng Keo Lụa Điện Đen Lớn