BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Khác
1 Băng Dán Norino - 8.4Mm X 8M Plus Cái 0 Băng Dán Norino - 8.4Mm X 8M Plus
2 Băng Dán Norino Beans - 6Mm X 6M Plus Cái 0 Băng Dán Norino Beans - 6Mm X 6M Plus
3 Băng Keo Dán Tiền Cuộn 55,000 Băng Keo Dán Tiền
4 Băng Keo Deer Prand 2F 80Ya (72 Mét) Cuộn 0 Băng Keo Deer Prand 2F 80Ya (72 Mét)
5 Băng Keo Hình 1,5Cm Cuộn 0 Băng Keo Hình 1,5Cm
6 Băng Keo Kim Tuyến 1Cm Cuộn 0 Băng Keo Kim Tuyến 1Cm
7 Băng Keo Sáp 1.2Cm Xanh Lá Cuộn 0 Băng Keo Sáp 1.2Cm Xanh Lá
8 Băng Keo Trắng Sữa Loại 2.4F Cuộn 0 Băng Keo Trắng Sữa Loại 2.4F
9 Băng Keo Y Tế Cuộn 45,000 Băng Keo Y Tế
10 Miếng Dán Siêu Dính Tái Sử Dụng 3M Scotch® R100P Miếng 0 Miếng Dán Siêu Dính Tái Sử Dụng 3M Scotch® R100P
11 Miếng Đánh Dấu Sign here Trình Ký 3M Post-It® 25Mmx 43Mm 680-9 Miếng 38,000 Miếng Đánh Dấu Sign here Trình Ký 3M Post-It® 25Mmx 43Mm 680-9
12 Keo Xám Sparko 1101 10G Tuýp 12,000 Keo Xám Sparko 1101 10G
13 Keo Silicone Apollo Trong A300 Ống 65,000 Keo Silicone Apollo Trong A300