BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Hai Mặt
1 Băng Keo 2 Mặt 0.5F Cuộn 0 [8934578026529] Băng Keo 2 Mặt 0.5F
2 Băng Keo 2 Mặt 0.5F Dày Cuộn 1,350 [8934578026538] Băng Keo 2 Mặt 0.5F Dày
3 Băng Keo 2 Mặt 1.2F Cuộn 0 [8934578007199] Băng Keo 2 Mặt 1.2F product.origin(6,)
4 Băng Keo 2 Mặt 1.2F (23Ya) Cuộn 3,000 [8934578026556] Băng Keo 2 Mặt 1.2F (23Ya)
5 Băng Keo 2 Mặt 1.2F (25Ya) Cuộn 3,000 [8934578026565] Băng Keo 2 Mặt 1.2F (25Ya)
6 Băng Keo 2 Mặt 1.2F 40M Cuộn 3,000 [8934578026574] Băng Keo 2 Mặt 1.2F 40M
7 Băng Keo 2 Mặt 1.6F Cuộn 4,000 [8934578026608] Băng Keo 2 Mặt 1.6F
8 Băng Keo 2 Mặt 10F 20Ya Cuộn 0 [8934578026547] Băng Keo 2 Mặt 10F 20Ya
9 Băng Keo 2 Mặt 2.5F Cuộn 0 [8934578018113] Băng Keo 2 Mặt 2.5F product.origin(6,)
10 Băng Keo 2 Mặt 2.5F Angel 18Ya Cuộn 0 [8934578026617] Băng Keo 2 Mặt 2.5F Angel 18Ya
11 Băng Keo 2 Mặt 30F Cuộn 0 [8934578026626] Băng Keo 2 Mặt 30F
12 Băng Keo 2 Mặt 5F Cuộn 0 [8934578026635] Băng Keo 2 Mặt 5F product.origin(6,)
13 Băng Keo 2 Mặt 5F (20Ya) 18M Cuộn 0 [8934578026644] Băng Keo 2 Mặt 5F (20Ya) 18M